Double Coat Avfetting - 5 Liter

Beskrivelse Xylenbasert thinner / løsningsmiddel med statisk egenskap. Rengjør og skaper vedheft for epoksybehandling, sprakling med epoksyspar...

790.00

Denne varen kan for øyeblikket ikke selges.

Ta kontakt med oss her om du mener dette er feil.
Mangel på beholdning
Ikke på lager
klikk for å se mer 3

Beskrivelse

Beskrivelse Xylenbasert thinner / løsningsmiddel med statisk egenskap. Rengjør og skaper vedheft for epoksybehandling, sprakling med epoksysparklel eller polyestersparkel eller lakkering med 2-komponent polyuretanlakk. For alle typer overflater. Erstatter aceton som mangler disse statiske egenskaper. Double Coat Avfetting er spesialdesignet for å rense overflater som skal sparkles, grunnmalet med epoksy, eller lakkeres med Double Coat. Fjerner effektivt olje, fett, smuss, tjære og delvis silikon uten å påvirke gelcoat eller andre materialer. Double Coat Avfetting skaper god vedheft. Instruksjon: Påfør med en ren klut før og etter sliping, hvorpå overflaten er klar til å bli behandlet med sparkel, epoksy eller lakk. Jo flere ganger en overflate er tørket av med Double Coat Avfetting jo bedre vedheft. Farge: Xylenbasert løsningsmiddel Annet: Bruk Double Coat Avfetting ved rengjøring av sparkelspatler og verktøy etter sparkling med epoksy eller polyester. H226 Brannfarlig væske og damp. H312+H332 Farlig ved hudkontakt eller innånding. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene