Double Coat Avfetting - 0,5 Liter

Double Coat avfetter fas i 0,5, 1 og 5 liter.

Beskrivelse Xylenbasert thinner / løsningsmiddel med statisk egenskap. Rengjør og skaper vedheft for epoksybehandling, sprakling med epoksyspar...

187.00
Bestillingsvare
Varen bestilles når din ordre er lagt inn
klikk for å se mer 3

Beskrivelse

Beskrivelse Xylenbasert thinner / løsningsmiddel med statisk egenskap. Rengjør og skaper vedheft for epoksybehandling, sprakling med epoksysparklel eller polyestersparkel eller lakkering med 2-komponent polyuretanlakk. For alle typer overflater. Erstatter aceton som mangler disse statiske egenskaper. Double Coat Avfetting er spesialdesignet for å rense overflater som skal sparkles, grunnmalet med epoksy, eller lakkeres med Double Coat. Fjerner effektivt olje, fett, smuss, tjære og delvis silikon uten å påvirke gelcoat eller andre materialer. Double Coat Avfetting skaper god vedheft. Instruksjon: Påfør med en ren klut før og etter sliping, hvorpå overflaten er klar til å bli behandlet med sparkel, epoksy eller lakk. Jo flere ganger en overflate er tørket av med Double Coat Avfetting jo bedre vedheft. Farge: Xylenbasert løsningsmiddel Annet: Bruk Double Coat Avfetting ved rengjøring av sparkelspatler og verktøy etter sparkling med epoksy eller polyester. H226 Brannfarlig væske og damp. H312+H332 Farlig ved hudkontakt eller innånding. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Skreddersydd anbefalt tilbehør

Teknisk datablad

tds Double Coat Degreaser - engelsk.pdf
94.8

HMS datablad

sds DOUBLE COAT DEGREASER (2).pdf
124.4