Vilkår

Solbris Maritime

Retningslinjer for personvern

Endringer i retningslinjene for personvern

Vi vil informere deg når vi gjør endringer i retningslinjene for personvern, neste gang du besøker nettstedet.

Versjoner

Dette er versjon 1.0 av Solbris Maritime Erik Dahle's retningslinjer for personvern, datert 29. September 2020.

Generelt

Disse retningslinjene for behandling av personopplysninger («retningslinjene for personvern») beskriver hvordan Solbris Maritime Erik Dahle («oss», «vår», «våre», «vårt» eller «vi») innhenter informasjon om deg.

Retningslinjene for personvern gjelder personopplysninger som du gir oss, eller som vi innhenter via nettstedet, www.solbrismaritime.no («nettstedet»).

MiVU Ingvaldsen (823 790 902) («MiVU») er datakontrolleren for personopplysningene dine. Alle forespørsler til MiVU kan sendes her.

Hvilke personopplysninger innhenter vi, og til hvilket formål, og hva er det juridiske grunnlaget for å behandle opplysningene?

Når du besøker nettstedet vårt, innhenter vi automatisk informasjon om deg og din bruk av nettstedet, for eksempel hvilken nettleser du bruker, søkebegrepene du bruker på nettstedet, IP-adressen din og nettverksplasseringen din.

Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på nettstedet, innhenter vi informasjonen som du selv oppgir, som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmetode og leveringspreferanser, samt informasjon om hvilke produkter du kjøper, og eventuelle produkter som du har returnert.

Når du registrerer deg for abonnement på nyhetsbrevet vårt, innhenter vi e-postadressen din.

Mottakere av personopplysninger

Informasjon kan bli betrodd eksterne partnere som behandler informasjonen på våre vegne. Slike selskaper er databehandlere og underlagt våre instruksjoner, og de behandler data som vi er datakontrolleren for. Databehandlerne kan ikke bruke dataene til noe annet formål enn å oppfylle avtalen med oss.

Google Analytics, eid av Google LLC, holder til i USA. De nødvendige garantiene for overføring av data til USA sikres gjennom databehandlerens sertifisering under EU-US Privacy Shield, jf. EUs personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), artikkel 45.

MiVUAware

MiVUAware er en tjeneste tilbudt av MiVU. Dette systemet mottar anonymisert data om hvilke produkter du trykker deg inn på og kjøper. Dette er for å se hvilke produkter som er populære, hvilke produkter som ikke får nok eksponering, hvilke produkter som blir sett på i et kort tidsrom og knytte produkter sammen, og hvilke produkter du kjøper sammen. Dette er for at vi skal kunne vise deg relevante produkter til hvilke produkter du ser på, og har i handlekurven. Du kan lese mer om MiVUAware her: https://mivu.no/modules/mivuaware

Rettighetene dine

For å sørge for åpenhet rundt behandlingen av opplysningene dine må vi som datakontrolleren informere deg om rettighetene dine.

Rett til innsyn

Du har rett til når som helst å be om informasjon fra oss om, blant annet, hvilke opplysninger om deg vi har registrert, hva som er formålet med registreringen, hvilke kategorier og mottakere av personopplysninger som kan finnes, og hvor opplysningene kommer fra. Derimot er mye av tracking-dataen som blir samlet, anonymisert iht. personvernsloven.

Du har rett til å få en kopi av personopplysningene om deg som vi behandler. Hvis du vil ha en kopi av personopplysningene dine, må du sende en skriftlig forespørsel til post@solbris.net. Du vil kunne bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for.

Rett til å korrigere

Du har rett til å beordre oss til å korrigere uriktige opplysninger om deg. Hvis du har blitt oppmerksom på feil i informasjonen om deg som vi har registrert, oppfordres du til å kontakte oss skriftlig om dette, slik at vi kan korrigere informasjonen.

Når det gjelder informasjon som vi har innhentet i forbindelse med din innmelding i kundeklubben vår, kan du korrigere den selv ved å logge deg på den personlige profilen din.

Rett til sletting

I bestemte situasjoner har du rett til å få slettet alle personopplysninger vi har om deg, for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt, og hvis vi ikke har noe annet juridisk grunnlag for å fortsette med behandlingen. I den grad fortsatt behandling av opplysningene dine er nødvendig, for eksempel for at vi skal kunne oppfylle våre lovmessige forpliktelser, eller fordi det kan reises, utøves eller forsvares et juridisk krav, er vi ikke forpliktet til å slette personopplysningene dine.

Rett til å begrense behandling til lagring 

I bestemte situasjoner har du rett til å begrense behandling av personopplysningene dine til lagring, for eksempel hvis du mener at informasjonen om deg er feil. 

Rett til dataoverførbarhet

I bestemte situasjoner har du rett til å få personopplysninger som du selv har gitt oss, returnert til deg i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format og til å få overført opplysningene til en annen datakontroller.

Rett til å protestere

Du har rett til når som helst å motsette deg vår behandling av personopplysningene dine for direkte markedsføring, inkludert opprettelse av en profil i den hensikt å målrette den direkte markedsføringen vår.

I tillegg har du rett til når som helst å motsette deg, av årsaker relatert til din bestemte situasjon, behandlingen av personopplysningene dine som vi utfører på grunnlag av våre legitime interesser som opplysningene blir innhentet for.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, inkludert til opprettelse av en profil. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte oss på post@solbris.net.

Rett til å klage

Du har rett til når som helst å levere en klage på vår behandling av personopplysningene dine til det danske datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Klager kan også sendes per e-post, til dt@datatilsynet.dk, eller leveres per telefon, på +45 33 19 32 00.

Nyhetsbrev

Hvis du har meldt deg på vårt nyhetsbrev, vil du motta nyheter, tilbud, konkurranser, m.m via elektronisk post (f.eks. e-mail og sosiale medier). Du kan til enhver tid trekke samtykket ditt. Solbris Maritime Erik Dahle behandler dine personopplysninger samt opplysninger fra din kundeprofil, dine interesser og kjøp og adferd på Solbrismaritime sine nettsider og andre onlinekanaler for å gi deg relevante tilbud og den best mulige opplevelse. Denne tilknytningen av personopplysninger og din kundeprofil er anonymisert, enkryptert og automatisert igjennom MiVUAware. og ingen informasjon kan spores tilbake til deg som person. Det er kun

Sletting av personopplysninger

Informasjon som innhentes når du registrerer deg for abonnement på nyhetsbrevet vårt, slettes når du har trukket tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrevet, med mindre det finnes et annet grunnlag for å behandle informasjonen.

Når det gjelder informasjon innhentet i forbindelse med kjøp du har foretatt via nettstedet, jf. hvilken informasjon som innhentes, vil vi generelt slette den tre år etter slutten av kalenderåret da du foretok kjøpet. Informasjon kan imidlertid bli lagret lenger hvis vi har et legitimt behov for det, for eksempel hvis det kan reises, utøves eller forsvares et juridisk krav, eller hvis lagring er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle lovmessige krav. Regnskapsinformasjon lagres i fem år, til slutten av et kalenderår, for oppfyllelse av lovmessige krav til regnskapsføring.

Sikkerhet

Vi har tatt tilstrekkelige tekniske og organisatoriske forholdsregler mot at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig ødelegges, går tapt eller forringes, og mot at de blir tilgjengelige for uautoriserte personer eller misbrukes.

Bare medarbeidere som har et reelt behov for tilgang til personopplysningene dine for å utføre jobben sin, får tilgang til personopplysningene.

Kontaktinformasjon

MiVU er datakontrolleren for personopplysninger som innhentes via nettstedet.

Hvis du har spørsmål om eller kommentarer til disse retningslinjene for personvern, eller ønsker å utøve en eller flere av rettighetene dine som er beskrevet i avsnitt 4, kan du kontakte:

 

Solbris Maritime Erik Dahle
918 484 779

Norge


E-post: post@solbris.net